8a Jornada tècnica de salut: Una onada d’emocions

8a Jornada tècnica de salut: Una onada d’emocions

En un any en què la Covid-19 ha estat ​la protagonista i el centre de la nostra atenció, volem abordar com la pandèmia ha afectat la salut i les vivències emocionals de les persones adolescents i joves.Píndola 5. Activitats pràctiques per treballar l’educació emocional amb joves.

Píndola 5. Activitats pràctiques per treballar l’educació emocional amb joves.

Conjunt de píndoles que tenen l’objectiu de donar eines i recursos a professionals perquè cadascú des del seu servei pugui acompanyar i treballar la salut emocional amb les persones joves.

Píndola 4 Com aprofitar aquesta situació per establir aprenentatges.
Martin Merlo

Píndola 4 Com aprofitar aquesta situació per establir aprenentatges.

Conjunt de píndoles que tenen l’objectiu de donar eines i recursos a professionals perquè cadascú des del seu servei pugui acompanyar i treballar la salut emocional amb les persones joves.

Píndola 3 I Eines per acompanyar les persones joves en la gestió emocional i per gestionar els canvis.

Píndola 3 I Eines per acompanyar les persones joves en la gestió emocional i per gestionar els canvis.

Conjunt de píndoles que tenen l’objectiu de donar eines i recursos a professionals perquè cadascú des del seu servei pugui acompanyar i treballar la salut emocional amb les persones joves.

Píndola 2 Impacte de la situació actual en la salut mental de les persones joves
Miriam Sanchez Pellise

Píndola 2 Impacte de la situació actual en la salut mental de les persones joves

Conjunt de píndoles que tenen l’objectiu de donar eines i recursos a professionals perquè cadascú des del seu servei pugui acompanyar i treballar la salut emocional amb les persones joves.

Píndola 1. Impacte de la situació actual en la salut emocional de les persones joves
Cristina Rodríguez

Píndola 1. Impacte de la situació actual en la salut emocional de les persones joves

Conjunt de píndoles que tenen l’objectiu de donar eines i recursos a professionals perquè cadascú des del seu servei pugui acompanyar i treballar la salut emocional amb les persones joves.