Com fer un videocurrículum | 24 de novembre de 2020 | 1,5h

Com fer un videocurrículum | 24 de novembre de 2020 | 1,5h

El videocurrículum és un vídeo promocional on la persona que presenta la seva candidatura a un lloc de feina parla d’ella mateixa, de les seves aptituds, habilitats i assoliments, pel que fa al currículum. Vols conèixer les claus per trobar feina gràcies a aquesta eina que moltes empreses i
institucions fan servir per contractar personal?

Taller: Recerca de feina per internet | 3 de novembre de 2020 | 1,5 h
Salvador Miranda

Taller: Recerca de feina per internet | 3 de novembre de 2020 | 1,5 h

La cerca de feina per internet està plenament instaurada des de fa anys i constitueix, per moltes empreses, l’única via d’entrada si s’hi vol treballar. Cal conèixer quins portals hi ha i quina informació ens demanen per tal de presentar la nostra candidatura el més completa i atractiva possible.

Com preparar una entrevista de feina - 6 d'octubre - 1,5h de 2020
Nerea Lara Sánchez

Com preparar una entrevista de feina - 6 d'octubre - 1,5h de 2020

Com hem de vestir, com ens hem de posicionar, què cal dir i què cal evitar… i tot el que cal tenir en compte a l’hora de presentar-se a una entrevista de feina. Més enllà del que diu el currículum, l’actitud que mostrem i el que diem farà decantar la balança cap a un costat o cap a l’altre.

Inscripcions: --aquí--