La plàstica de l'escena | 14 i 21 de novembre de 2020 | 8 h
Josep Pijuan

La plàstica de l'escena | 14 i 21 de novembre de 2020 | 8 h

El que comunament anomenem escenografia no és més que la suma de l’espai, la il·luminació, el vestuari, l’espai sonor, l’espai digital… que construeix l’atmosfera. Experimentarem i explorarem els límits d’aquests elements que acaben definint la plàstica de la peça.