PERMACULTURA: El disseny de sistemes humans resilients | 16 i 17 d'octubre e 2020 | 4 h
Anton Aymemi

PERMACULTURA: El disseny de sistemes humans resilients | 16 i 17 d'octubre e 2020 | 4 h

En aquest taller s’exposaran els principis bàsics de la permacultura entesa com el disseny d’hàbitats humans que capten més energia de la que necesiten, i aplicable a la pròpia llar, en un parc urbà, en un hort urbà, en un solar abandonat o en una gran finca. En aquest cas, es treballarà en uncas pràctic sobre un espai urbà de la ciutat, de manera que s’imaginarà com s’hi podria actuar aplicant criteris permaculturals.