Aula de Coach - 2020 | 2021
Jordi Rodriguez

Aula de Coach - 2020 | 2021

Entrenament del pensament per a tenir èxit en els estudis i alhora experimentar canvis integrals, intensos i motivadors i així aconseguir els resultats esperats tant a nivell escolar com personal.