Introducció a la signatura electrònica i certificat digital

Introducció a la signatura electrònica i certificat digital

Per què és tan necessària una signatura digital? Cada vegada més, el nivell de digitalització de la nostra societat demanda tenir-ne. Si ho tenim, aprendrem a com realitzar transaccions segures en el nostre dia a dia, per tal de no comprometre les nostres dades personals, comptes i accés a llocs digitals privats. A més, estalviarem molt temps i desplaçaments, resoldrem accions que abans requerien tot un matí en menys d’una hora, i des de la nostra casa.