ANIMAL FLOW! El control físic i animal del nostre cos

ANIMAL FLOW! El control físic i animal del nostre cos

Pràctiques de condicionament físic utilitzant el nostre cos per recuperar la pròpia naturalesa d’aquest, basant-se en la seqüència dels moviments dels animals… Desenvoluparem la coordinació, augmentarem la potència i flexibilitat, potenciarem el control físic i guanyarem comunicació neuromuscular.